برگزاری نماز عید فطر PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 29 تیر 1394 ساعت 18:49

نماز عید سعید فطر همزمان با سراسر کشور در بیلند برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

تصاویر زیر توسط آقای حسین دوستدار از مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

اضافه‌ كردن نظر