از بین رفتن روح معنوی سالگرد علامه بهلول گنابادی، با اهداف سیاسی و اقتصادی چاپ
سه شنبه 03 شهریور 1394 ساعت 07:15

سالگرد ارتحال بهلول گنابادی باید بستری برای معرفی این زاهد وارسته به نسل جوان نهایت استفاده شود نه اینکه روح معنوی مراسم سالگرد این مرد بزرگ با هدف خواسته های سیاسی و اقتصادی از بین برود.

به گزارش نامه گناباد ، متاسفانه امسال نیز مراسم سالگرد ارتحال شیخ محمد تقی بهلول گنابادی با 23 روز تاخیر بر گزار شد. به نظر می رسد که برگزار کنندگان برای اینکه بتوانند از وجود یک مسوول کشوری برای سخنرانی در این مراسم استفاده کنند، برگزاری مراسم در زمان خودش را فدای منفعتی کرده اند که شاید از قِبَلِ حضور سخنران بدست آید.
حقیر دغدغه متولیان امورات مربوط به بقعه این عارف بزرگ را می فهمم. به هر حال هزینه ساخت این مرقد از جایی باید تامین شود و شاید یکی از راه های تامین این هزینه، دعوت از یک مسوول کشوری در مراسم سالگرد ارتحال بهلول است.
اما باور کنید این تمهید اندیشی به روح کار آسیب می رساند؛ شناخت و بزرگداشت شیخ محمد تقی بهلول گنابادی را در حاشیه قرار داده و اصل موضوع را فدای فرع می کند. انسان شامه قوی دارد، اندک ناخالصی را درک می کند و ناچیز ترین غِش می تواند باعث از دست رفتن روح معنوی مراسمی مثل بزرگداشت بهلول گردد.
متولیان امر باید سالگرد ارتحال بهلول گنابادی را قدر بدانند تا از این بستر برای معرفی این زاهد وارسته به نسل جوان نهایت استفاده شود نه اینکه مراسم سالگرد این مرد بزرگ هدف خواسته های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
سخنرانی که به مراسم بزگداشت سالگرد بهلول دعوت می شود باید اهل دغدغه رفتار و سلوک بهلول باشد و شناختی عمیق از وی داشته باشد یا حداقل با مطالعه و تحقیق بیش از یک فرد معمولی نسبت به این عارف بزرگ شناسا باشد تا بتواند مستمع را تحت تاثیر قرار دهد نه اینکه چون مسوولیتی دارد و می تواند نیت اقتصادی و سیاسی ما را تامین کند معیاری باشد برای دعوت آن هم با چندین روز تاخیر.
حضور رییس بنیاد شهید بر سر مزار شهدا و احترام به آنها عالی و متناسب است. حتی ایشان اگر در رفع مشکلات ایثار گران نیز قدمی بردارد در راستای وظیفه ی دولتی اش بی نقص و بی اشکال است، اما باور بفرمایید ایشان سخنران مناسبی برای مراسم سالگرد بهلول نبودند و این می تواند کم اثر کننده آنچه که می خواهیم از روح مراسم سالگرد ارتحال بهلول بدست آوریم، باشد.
می توان در بقیه ایام سال با دعوت از دولتی ها مسایل مربوط به رفع مشکلات بودجه مرقد بهلول و دیگر مشکلات شهرستان را بر طرف کرد؛ اصولا جدا سازی امورات از یکدیگر می تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد.
پیشنهاد بنده این است برای سال آینده به فکر مراسمی باشیم که بعد از آن به معرفتی اضافه بر آنچه از بهلول داشته ایم، دست یابیم و درست در زمان خودش برگزار شود و یقینا این امر با دعوت از مسوولین دولتی که صدها مشغله و گرفتاری دارند، بدست نمی آید.
صادق ایزدی گنابادی