بافنده قد یمی بیلندی محتاج دعای روزه داران بیلندی چاپ
پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 09:29

در سالهای نه چندان دور،در بیلند از اغلب خانه ها صدای کوبش شانه های آهنی بر پودهای نازک و ضخیم قالی به گوش میرسید و صوت موزون استاد نقشه خوان گوش را نوازش می داد.

با چرخش چرخهای نخ ریسی ، سالمندان روستا  نظاره گر گردش ایام بودند و شادمان از اینکه هنوز در چرخه زندگی دیده می شوند و به شمار می آیند. در کنار جویها که محل گذر آب زلال قناتها بودند مردان جوان کلافهای پشم را شسته، بر سنگ می کوفتند تا سنگ دیده! شوند و بتوانند در آینده جست و خیزهای ما را تحمل کنند. در خم های رنگرزی ؛ رنگ های گیاهی نیل؛قرمز دانه و….. چنان بر درون کلافها می نشست که تابش مداوم نور خورشید و یا شستشو نیز نمی توانست تداخل و یا تغییری در رنگ فرشها ایجاد کند. دختران روستایی قالی بافته شده ی خود را به خانه بخت می بردند….

خلاصه از تن پوش پربرکت گوسفند! افراد بسیاری از دامدار؛ریسنده ورنگرز گرفته تا بافنده؛پرداخت زنفروشنده؛رفوگرو…..مشغول بکار بودندو روزگار می گذراندند.

استاد حاج حسین تقی زاده بیلندی  یکی از بنیان گزاران  صنعت قالیبافی در بیلند می باشد وی در حدود سال 1330 اقدام به ایجادکارگاه قالیبافی در بیلند نمود و شاگردانی زیادی تربیت کرد. سرعت او در بافت روزانه فرش در میان قدما و افراد کهنسال بازمانده از آن دوران زبانزد و مشهور است  . وی هم چنین طراح نقشه های ابتکاری برای فرش بوده که هنوز آثار آن در فرشهای قدیمی بافت بیلند مشاهده می شود . 

حاج حسین تقی زاده بیلندی بعلت نارسائی ریوی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانثامن الائمه  شده است  و نیازمند

 دعای همشهریان می باشد

علی تقی زاده بیلندی