وقتی که سخنران تاریخ جلسه را تعیین می کند چاپ
چهارشنبه 07 مرداد 1394 ساعت 09:00

باز هم همانند سال گذشته علی رقم اعلام قبلی مسئولین مبنی بر برگزاری مراسم سالگرد علامه بهلول در تاریخ 8 مردادماه، امسال نیز تاریخ برگزاری تغییر و تا 26 مرداد ماه به تعویق افتاد.

مسئولین دلیل این امر را عدم حظور مهمان دعوت شده به این مراسم اعلام کرده اند و گفته اند به پیشنهاد سخنران این جلسه ، این مراسم 26 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

گزارش تکمیلی در صورت امکان به زودی منتشر خواهد شد. شما نیز می توانید نظرات خود را در این باره از طریق همن وب سایت جهت استفاده در گزارش تکمیلی برای ما ارسال کنید.