برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند چاپ
پنجشنبه 08 مرداد 1394 ساعت 23:27

برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلنداولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند چهارشنبه شب مورخ 7 مرداد ماه94 با حضور سهامداران و و تعدادی از مسئولین برگزار شد.

اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند چهارشنبه شب مورخ 7 مرداد ماه94با حضور جناب آقای رضایی بخشدار محترم  مرکزی – جناب آقای ستوسر ریاست محترم اداره بهزیستی – جناب مهندس بهشتی ریاست محترم اداره برق- جناب آقای شریفی ریاست محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی- جناب آقای احمدی کارشناس محترم اداره تعاون و سرکار خانم سدیدی نماینده محترم اتاق تعاون استان و کلیه سهامداران شرکت تعاونی توسعه روستایی  بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مهدیه بیلند برگزار گردید.

در این جلسه و پس از ارائه توضیحاتی توسط آقای رضایی بخشدارمرکزی، دستوری دهیار بیلند و احمدی کارشناس اداره تعاون در رابطه با تاسیس این شرکت تعاونی و مزیت های آن اعضای هیات مدیره و بازرسان با برگزاری انتخابات بین کلیه سهامداران به شرح زیر از بین کاندیداها انتخاب شدند.

هیئت مدیره اصلی

۱- محمد رضا افضلی

۲- حسین حسین زاده

۳- صالح روحانی

۴- مهدی پارسا

۵- ابراهیم علی اکبری

اعضای علی البدل:

۱- عباسعلی اکرامی

۲- هادی غفوری

۳- اسماعیل شیبانی

بازرسان اصلی

۱-مهدی یعقوبی

۲- حسین اکرامی

۳- عبدالرسول چابک

بازرسان علی البدل

۱- مصطفی دستوری

۲- رضا جلودار

 

برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند

 

برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند

 

برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند