عضويت در خبرنامه پيام كوتاه چاپ

جهت عضويت در خبرنامه پيام كوتاه

نام و نام خانوادگي و در صورت تمايل محل تولد و سكونت خود را از طريق پيام كوتاه به شماره

30005240007930

ارسال كنيد

لطفا عبارت "درخواست عضويت"را هم حتمي ذكر كنيد

 

---------------------------------------------------------------

متن خبرنامه هاي پيام كوتاه

در صورتي كه عضو خبرنامه شده ايد ولي آخرين پيام كوتاه را

«به توجه به تاريخ ارسال پيام كوتاه»دريافت نكرده ايد مجدداَ نسبت به ثبت نام اقدام كنيد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع: فراخوان      تاريخ ارسال:17 شهریور 91

 

فراخوان شناسايي تحصيلكردگان ساكن وغير ساكن بيلند جهت استفاده از نظرات وپشنهادات براي اباداني بيلند
www.old.bilond.ir
لطفا به سايرين هم اطلاع رساني كنيد

 

**********************************

 

موضوع: هفته فرهنگي   تاريخ ارسال:27 ارديبهشت 91

آغاز هفته فرهنگي هنري بيلند
باپياده روي خانوادگي
جمعه يكم ارديبهشت
-----------------
وب سايت بيلند
www.old.bilond.ir